Skip to main content

Warmtecafé voor tips over warmtetransitie 

Deze maand was er het eerste warmtecafé van Het Groene Zuiden in SIO.
Zo’n vijftig mensen waren gekomen om te horen hoe onze huizen in 2040 van het gas af moeten zijn, wat je kunt doen om te verduurzamen, wat de gemeente kan betekenen en hoe je zelf kunt isoleren en ventileren.

De gemeente Zwolle wil in 2040 gasvrij zijn. Daarvoor waren een strateeg warmtecoach en een coördinator isolatieaanpak aanwezig om uit te leggen dat de gemeente dat met de bewoners samen wil gaan doen. Eerst wordt er een Warmteprogramma 2024 opgesteld. Vervolgens wordt er voor iedere wijk een betaalbaar en haalbaar plan opgesteld. Een warmtenet zoals in de Aalanden (geothermie) is in Zwolle zuid niet mogelijk.

Het Groene Zuiden verzorgt iedere derde dinsdag van de maand in de Schellerhoeve een ‘Groene Booster’ bijeenkomst waar Zwolle-Zuid bewoners vragen kunnen stellen over de warmtetransitie. Ook zijn er dan energiecoaches, die de bewoners verder kunnen helpen met subsidies.

Het Groene Zuiden bestaat nu zo’n vier jaar. Dit was de eerste bijeenkomst en er was na de inloop met thee en koffie een welkom, waarna de aanwezigen bij één van de vier informatierondes terecht konden om meer informatie te krijgen en vragen te stellen: “in vijf stappen van het gas af”, “Installaties”, “isoleren en ventileren” en “de gemeente”. 

De avond werd muzikaal omlijst door zangeres/cabaretier Ruth Elings. Rond 22:00 uur was het programma afgelopen.

Kijk voor meer informatie op www.hetgroenezuiden.nl

Tekst: Carin van de Ploeg

Foto: Rutger ter Horst