Skip to main content

Visie ‘nieuwe’ Stadkamer-De Pol Zwolle-Zuid krijgt vorm

Wijkpartners enthousiast over concrete toekomstscenario’s

Van visie naar concreet plan: de ambitie om in het hart van Zwolle-Zuid een bruisend sociaal-maatschappelijk trefpunt voor alle wijkbewoners te realiseren krijgt steeds meer vorm. Betrokken wijkpartners als WijZ, Stadkamer, Travers, wijkenvereniging, GGD en gemeente waren al enthousiast over verdere samenwerking op de locatie Stadkamer-De Pol, inmiddels is er ook een aantal (bouw)scenario’s voor het ‘nieuwe’ wijkcentrum.

De afgelopen periode is goed gebruikt om een toekomstbestendig wijkcentrum voor heel Zwolle-Zuid te schetsen. Op basis van de al eerder geformuleerde visie is een aantal scenario’s gemaakt waaruit gekozen kan worden: van het waar mogelijk opknappen van het interieur van De Pol en Stadkamer tot toekomstbestendige uitbreiding.

Met de ondertekening van een ‘intentieverklaring’ hebben betrokken organisaties aangegeven dat nu het moment is om te bepalen hoe Stadkamer-De Pol eruit komt te zien, en vooral hoe het trefpunt (dan) ook echt het bruisende hart van Zuid is.

Ambities

Al in 2019 hebben de wijkorganisaties in Zuid die verbonden zijn aan De Pol en Stadkamer ingezet op meer samenwerking. De gedeelde ambities waren al snel duidelijk: Zwolle-Zuid, met 30 duizend inwoners een thuis voor een kwart van alle Zwollenaren, verdient een bruisend trefpunt waar elke bewoner terecht kan voor zijn of haar welbevinden. Of het nu gaat om fysiek of mentaal welzijn, in Stadkamer-De Pol kan je terecht.

Het trefpunt kan bovendien doorverwijzen naar andere voorzieningen en diensten in Zuid en de stad.

Gedateerd

Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat Stadkamer-De Pol een nog grotere rol kan vervullen in Zwolle-Zuid dan al gedacht. De behoefte aan een centrale ontmoetingsplek die tóch dichtbij is voor wijkbewoners én wijkprofessionals, is toegenomen. En waar De Pol nu nog een gedateerd gebouw is met smalle gangen en kleine(re) werkruimtes is er nu nog meer dan eerder behoefte aan ruimere, flexibele ontmoetingsplekken.

In de scenario’s die zijn opgesteld voor het trefpunt wordt rekening gehouden met zo’n meer uitnodigende publieksplek voor diverse doelgroepen.

Politiek

Een keuze uit de geformuleerde scenario’s is de komende periode aan de politiek. Dan zal duidelijk worden welk toekomstscenario reëel is voor het trefpunt in Zwolle-Zuid, en hoe vorm wordt gegeven aan de visie van de gezamenlijke wijkpartners.