Skip to main content

Contact Wijkenvereniging Zwolle-Zuid

Wijkenvereniging

WZZ Informatiebalie – bezoekadres en postadres
Gelijkheid 1 , Zwolle Zuid T: 038 – 460 90 00

Contactpersoon

Jurjen Zijlstra: jzijlstra@wvzwollezuid.nl

maandag 14.00 – 15.30 uur

dinsdag, woensdag, donderdag 10.00 – 11.30 en 14.00 – 15.30 uur

vrijdag: 10.00 – 11.30 uur

Website

Voor op- of aanmerkingen over de website kunt u terecht bij
websitebeheer@wvzwollezuid.nl

Voor persberichten en aanmelden nieuws kunt terecht bij
redactie@wvzwollezuid.nl

Informatie over en plaatsen van advertenties kunt u vragen of doorgeven aan
advertenties@wvzwollezuid.nl

Lid en/of vrijwilliger worden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ledenadministratie@wvzwollezuid.nl

Wilt u het volgende vermelden in uw mail:

Voor + achternaam
factuuradres (straat+ nummer, postcode en plaats)
e-mailadres
telefoonnummer

En eventueel welke vrijwilligerstaak u wilt vervullen:

  • WZZ informatiebalie
  • Bestuursfunctie
  • Volwassenenactiviteiten
  • WZZ Sinterklaaswerkgroep
  • Dierenweide
  • Redactie WZZ Wijkkrant

Overige contactgegevens

Website Webmasters

Technisch: websitebeheer@wvzwollezuid.nl

Inhoudelijk: webmaster@wvzwollezuid.nl

Wijkcentra

De Pol, Gelijkheid 1. 038-465 92 22
SlO, Thorbeckelaan 2, 038-465 1360

Wijkservicepunt Zuid / Gemeente

Gelijkheid 1
e-mail: wijkservicepuntzuid@zwolle.nl
Website: www.zwolle.nl/zwolle-zuid
Openingstijden: wo. van 09.00-12.00 uur

Buurthulp

De Pol, tel. 038-465 92 22
Openingstijden: maandag- en donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur

Wijkpolitie Zwolle-Zuid

Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, tel.: 0900-8844
website regio: www.politie.nl/ijsselland
Openingstijden: Alle werkdagen van 10.00-12.00 uur. Om wachttijden te voorkomen kan ook een afspraak gemaakt worden op een ander tijdstip.

Stichting Welzijn Ouderen Zwolle

Dienstencentrum de Riethoek, Patriottenlaan 1, 8014 XP Zwolle, 038-851 5780
Website: www.swo-zwolle.nl
Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.30-17.00 uur
Onderstaande links verwijzen naar activiteiten, verenigingen en instellingen die een binding hebben met Zwolle-Zuid.